Mat så som Gud har skapat den, ekologisk mat. Begreppen kring den här typen av frågor har ifrågasatts. Varför kallar man den mat som framställs med hjälp av gödningsmedel och besprutning för konventionell mat? Det är väl ändå den mat som odlats naturligt och som den odlats sen urminnestid som är den konventionella? Nej inte i den upp och nervända världen. Oavsett om terminologin vacklar gör man klokt i att välja det ekologiska när det gäller det egna och familjens näringsintag. Konventionellt framtagna grödor, frukter och grönsaker odlas på mark som sällan får ligga i träda vilket innebär att själva jorden är näringsfattig och fattig på livnödvändiga mineral.

Den föda som framställs i den här typen av näringsfattiga jordar kan i bästa fall benämnas som bukfylla. Man blir mätt en stund. Dock bör man investera i vitaminer och mineraler i pillerform om man inte vill drabbas av näringsbrist vilket är speciellt viktigt när det gäller barn som växer. Förslagsvis lägger man pengarna på ekologisk mat direkt, istället för att slösa pengar på konventionellt framställd bukfylla. Har man väl gått över till ekologisk så går man aldrig tillbaka till det konventionella igen. Det märks på den ökade försäljningen av ekologiskt och kravmärkt. Det är en mycket positiv trend på alla plan. Förhoppningen är att den ekologiska formen av odling ska bli allt populärare och att de ekologiska jordbruken blir fler.

Det märkliga är att västvärldens regeringar och parlament har motarbetat den här utvecklingen mot ekologiska framsteg. I USA har till exempel farmare som ägnat sig åt ekologiskt jordbruk blivit stämda av Monsanto, det företag som är störst i världen på bekämpningsmedel. Man har tagit eko-bönderna till rättegångar av olika anledningar men man får utgå ifrån att det är en kamp mellan David och Goliat. Goliat i form av kapitalstarka Monsanto kommer dock att få ge vika för den ekotrend som går över världen. Gifterna kommer att förlora, tids nog.