För att äta nyttigt behöver man veta vilken typ av mat man bör avstå ifrån. Fläsk har redan nämnts i en tidigare artikel och anledningen till att fläsk ska undvikas är att det är ett kött som innehåller rikligt med förruttnelsebakterier som ökar på takten på nerbrytningsprocesser och minskar immunförsvaret i kroppen.

Det finns även andra matvaror som bör undvikas och vissa av dem äter de flesta av oss dagligen, ovetandes om vilka förödande effekter de har på hälsan. Man brukar prata om det vita giftet och att socker hör hit känner de flesta till men att vetemjölet också är en bov som stjäl välmåendet och bryter ner kroppen kanske inte är lika välkänt.

Vetemjöl utan fibrer är inte bra för tarmarna och äter man rikligt av till exempel vetebröd finns risken att man skapar en bra grogrund för parasiter att växa till i tarmarna.Om du har uppblåst och degig mage är det med stor sannolikhet vetemjölet som är orsaken. Tarmarna “degar till sig” av den trögrörliga degmassan av vetemjöl och när tarmarna inte fungerar tillfredsställande får vi många olika problem. Det ena leder till det andra. Mat som stoppas upp och färdas trögt i tarmarna får en längre process i kroppen och ruttnar precis som grisköttet. Så, för dig som gillar både vetebröd och griskött har vi skapat ett riktigt kalas för parasiter och förruttnelsebakterier. Den som månar om sin och sina barns hälsa ska alltså undvika vitt bröd.

Nu råkar det vara så att vitt bröd är det billigaste brödet och därför är det ofta personer med dålig ekonomi som äter detta. Precis som med all annan dålig mat är det människor med dålig ekonomi som äter det och därmed får svaga ekonomiska grupper ofta sämre hälsa än andra. Vill man leva ett bra liv ska man unna sig att åtminstone äta bra, oavsett vad det kostar. Några kronor mer på bättre mat kan göra mycket för måendet i stort.