I Sverige har vi aldrig haft något speciellt förhållande till mat av religiösa skäl som judar och muslimer har till griskött bland annat. Faktum är att det är ganska klokt att förhålla sig avvaktande till just gris och det är bra att avstå helt, fast det är så gott. Anledningen till det, är att griskött innehåller mängder av förruttnelsebakterier, s.k. oxidanter vilket innebär att den skyndar på förruttnelseprocessen i kroppen och dessutom inverkar menligt på immunförsvaret vilket innebär att vi lättare blir sjuka. Det är inte utan att man misstänker att den där Guden som hävdar att grisköttet är orent har någon slags intelligens, kanske en artificiell sådan. Under tusentals år har de heliga skrifterna varnat för det orena grisköttet men först nu så har vetenskapen kommit i kapp.

I övrigt förhåller sig de heliga skrifterna även till andra typer av mat på ett sådant sätt som vetenskapen långt senare har kunnat styrka sanningshalten i. Till exempel råder Bibeln att man avstår från kött i möjligaste mån förutom inför “strid” och andra fysiskt krävande aktiviteter. Idag får till exempel idrottare samma råd därför att köttets högre proteinhalter är gynnsamma vid krävande aktivitet och då kroppen ska agera uthålligt och explosivt.

Fisk var den vanliga födan liksom bönor,frukt, grönsaker, bröd, vin och oljor. All den här födan har överlägset hälsobringande egenskaper.Till exempel är fisk bra för den mentala hälsan och ett rikligt fiskintag förebygger bland annat depression. Potatis har ett rikligt serotonininnehåll vilket har en lugnande effekt och ger en god nattsömn. Serotoninet finner man även i bananer och honung. De gamla husmorstipsen är alltså inte så dumma som till exempel rekommenderar varm mjölk med honung straxt innan sänggåendet när man har svårt att sova. Och så här fortsätter det. Mat är inte bara bukfylla utan har stor betydelse för hälsan på alla plan enligt de gamla religiösa skrifterna och nu mer även läkarvetenskapen och forskningen.