Det har forskats mycket på att framställa kött på konstgjort sätt, utan att behöva slakta några djur. Detta eftersom dagens djurhållning påverkar miljön i alla högsta grad. Upp till drygt 15 % av hela världens utsläpp av växthusgaser totalt sett kommer från djurhållning. Samtidigt är prognosen att det kommer ätas mer kött i framtiden.

Därför har det lagts ner mycket pengar på att framställa kött på annat sätt, dels för att tillfredsställa köttälskare, men framför allt för att miljön ska skonas. Det finns två olika sätt att ”tillverka” kött på och ena sättet är att odla kött. Det innebär att man tar muskelceller från djur, för att sedan odla fram köttet i ett laboratorium.

Det andra sättet är att framställa kött på enbart växter och proteiner, genom att skapa en molekyl som kallas för hem. Anledningen till att man använder hem, är för att den finns både i muskelfibrer hos djur, men också naturligt i växter.

Hemmets uppgift hjälper cellerna hos däggdjur att lagra syre och finns i ett protein som kallas för myoglobin. Ju mer hem det finns i vanligt kött, desto rödare blir köttet och får mer köttsmak. Detta har gjorts med lyckat resultat och finns att äta på restauranger i New York, Los Angeles och San Francisco och anses vara en delikatess.

Samtidigt görs planer för att producerad denna typ av kött i större skala, för att göra det tillgängligt för köttälskande miljömedvetna människor världen över. Än så länge har det varit mycket kostsamt att framställa köttet, men det anses mycket viktigt för hela världen att forskningen framskrider och för att det ska kunna nå ut till befolkningen runt om på jorden.

Det kan vara ett sätt att dels spara och rädda miljön, men också ett steg åt riktningen att minska svälten som finns i de olika länderna världen över.