Detta med mat är en hel vetenskap som tyvärr alltför få är insatta i. Alldeles för många tar allt för lätt på detta med ätandet. Huvudsaken för en stor del av västerlandets människor är rätten att få äta obegränsat med godis, chips, kakor, läsk och glass, allting annat har underordnad betydelse. Det är möjligt att rätten till att bruka alkohol fritt står högre i kurs men annars är det skräpmaten som utgör den högsta lyckan för majoriteten av befolkningen. Till följd av detta ohejdade frossande så lider vi av välfärdssjukdomar av epidemiska proportioner. Dit hör övervikt, högt blodsocker, diabetes och även diagnoser som ADHD tros härstamma från västvärldens ohämmade sockerintag. Västvärldens innevånare har långt sämre matvanor än sina materiellt mindre lyckligt lottade medmänniskor på planeten Tellus och människor i fattiga länder har också andra sjukdomsbilder än västvärldens befolkning.

Studerar man matvanor världen runt och jämför med livslängd etcetera så behöver man inte tveka om det skulle finnas några samband mellan matvanor och hälsa. Medelhavsmaten har studerats och kommit att bli alltmer populär bland de som intresserar sig för matvanor och hälsa. Fisk, sunda oljor, frukt och grönsaker har sina hälsofördelar liksom yoghurt, frukt och bär.

Västvärlden har länge förlitat sig på vitaminpiller istället för att tänka på vad de äter men de senaste årens mattrender går mot en hälsosammare livsföring i stort. Läkare har även börjat ordinera motion och sund kost till sina patienter. Det är bättre att äta en väl sammansatt kost än att förlita sig på vitaminpiller och hokus pokus.

Det finns enkla formler för hur man äter rätt och den typen av råd kan man enkelt läsa sig till. Börjar man studera detta med mat upptäcker man mycket intressant. Genom att äta rätt så kan man till och med skjuta åldrandet på framtiden. Mat går att använda som medecin bara man vet hur man ska äta på rätt sätt.